• Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

  • Sorag-jogap üçin: 39-46-10; 26.

  • Tehniki soraglar üçin:  39-45-51; 57.

  • Goşmaça soraglar üçin: 39-43-34.

TÜRKMENISTANYŇ MALIÝE WE YKDYSADYÝET MINISTRLIGINIŇ WEB GURŞAWYNDAKY
SANLY HYZMATLAR ULGAMYNDAN PEÝDALANYP BILERSIŇIZ!
Ýuridik şahslary we maýa goýum taslamalaryny döwlet tarapyndan
Bellige almak bölüminiň hyzmatlary