• Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

  • Sorag-jogap üçin: 39-46-10; 26.

  • Tehniki soraglar üçin:  39-45-51; 57.

  • Goşmaça soraglar üçin: 39-43-34.

TÄZE DÖREDILJEK KÄRHANANYŇ ADYNY TASSYKLAMAK
IKI USUL BILEN ÝÜZ TUTUP BILERSIŇIZ:
  • Arzan we talap edilýän resminamalary degişli bellige alyş bölümlerine tabşyrmak arkaly.
  • Şu aşakdaky formany online dolduryp ugratmak arkaly
talap edilýän resminamalar:
  • Arza (nusgasyny ýükläp alyň)
  • Pasportyň nusgasy
  • Töleg kwitansiýasy
Goşmaça maglumatlar
Adynyň delil haty bermek
Format: PDF
Adynyň delil haty bermek (rusça)
Format: PDF
Arza (nusgasy)
Format: PDF