• Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

  • Sorag-jogap üçin: 39-46-10; 26.

  • Tehniki soraglar üçin:  39-45-51; 57.

  • Goşmaça soraglar üçin: 39-43-34.

ÝURIDIK ŞAHSY BELLIGE ALMAGA DEGIŞLI RESMINAMALAR
Goşmaça maglumatlar
Bellige almaga we gaýtadan bellige almaga degişli maglumatlar
Format: PDF
Arza (bellige almak) 1
Format: PDF
Jemgyýetçilik birleşiklerini we dini guramalary bellige almak
Format: PDF
Arza (bellige almak) 2
Format: PDF
Jemgyýetçilik birleşiginiň kärhanalaryny bellige almak
Format: PDF
Alyjylar jemgyýetlerini, alyjylar jemgyýetleriniň birleşigini, alyjylar jemgyýetleriniň kärhanalaryny bellige almak
Format: PDF
Türkmenistanyň karz edaralaryny we olaryň şahamçalaryny, daşary ýurt karz edaralarynyň şahamçalaryny hem-de wekilliklerini bellige almak
Format: PDF
Döwlete dahylsyz kärhanalary (daşary ýurt maýa goýumlary gatnaşýan kärhanalar muňa girmeýär), olaryň şahamçalaryny we wekilliklerini bellige almak
Format: PDF
Daýhan hojalyklaryny bellige almak
Format: PDF
Daýhan birleşiklerini bellige almak
Format: PDF
Döwlet häkimiýet we dolandyryş edaralaryny, döwlet kärhanalaryny, edaralaryny we guramalaryny, olaryň şahamçalaryny we wekilliklerini bellige almak
Format: PDF
Daşary ýurt maýa goýumlary gatnaşýan kärhanalary, şahamçalaryny, wekilliklerini, daşary ýurt edara görnüşli taraplaryň şahamçalaryny we wekilliklerini bellige almak
Format: PDF